top of page

ERDEI ISKOLA, TERVEZÉS, KUTATÁS

Az Erdei Iskola tervezésével és kivitelezésével, az elméleti kutatás gyakorlatba ültetődik

A gyakorlati megvalósulására konkrét épületeken keresztül a Csibész Alapítvány részére tervezendő kászonjakabfalvi Erdei Iskola komplexum tervezési feladata ad lehetőséget. A közelmúltban az alapítvány tulajdonába került portákon a tulajdonos Erdei Iskolát szeretne működtetni. A terület nagysága kb. 2,5 hektár, és összesen 7 épülettel rendelkezik a több telekből álló összevont udvaron. A telkeken két csűr, két falusi ház és több kisebb melléképület áll jelenleg, ezenken kívül üvegház, kemence, több kút, illetve hagyományos kapuk és kerítések találhatók.

A helyszín az egyik legjobban megmaradt hagyományos faluképpel és utcaszerkezettel rendelkező Kászonjakabfalva keleti végében, gyönyörű táji környezetben fekszik. (Kászonjakabfalva, 225 sz, Erdély, Románia)

A Csibész Alapítvány célja a meglévő épületek felújításával, újrahasznosításával és egy új vendégház építésével egy Erdei Iskolaként működő táborhely kialakítása.

Az Erdei Iskola célja, feladata székely-magyar gyökereink ápolása és erősítése, magyar népnevelés, hagyományőrzés és oktatás, természet- és tájismeret elmélyítése főleg gyermekek, fiatalok részére.

Tervezőirodánkban, 2019-ben, készítettünk egy ötlettervet az Erdei iskola komplexumra, a meglévő épületek felújításával, átépítésével és új funkciók betervezésével. A meglévő épületek újrahasznosítva, felújítva vagy bővítve az Erdei Iskola szállás-, közösségi-, foglalkoztató-, és gazdasági épületeiként működnének, kiegészítve egy pár újonnan épült épülettel is. Az ötlettervhez készült egy látványtervi videó és egy tervdokumentáció amely az alábbiakban látható.

 

Később a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Ösztöndíjprogramja lehetővé tette, hogy behatóbban is foglalkozzak az Erdei Iskola területén található két csűrépülettel, vizsgáljam őket esztétikai és műszaki szempontokból, és a kutatási eredményeket itt publikáljam, lásd alább a C5. és C9. csűrök esztétikai és műszaki tanulmányait.

 

Tekintve az Erdei Iskolát működtető Csibész Alapítvány szűkös finanszírozási lehetőségeit, ugyancsak az ösztöndíjprogram segítségével vált lehetővé a patakon inneni C5-ös jelű csűr újrahasznosításának építészeti tervezése, az építészeti kivitelezési tervek elkészítése, lásd alább a C5. csűr építészeti kivitelezési terveinek dokumentációját.

Az oldal tartalma:

Latvanytervi video

LÁTVÁNYTERVI VIDEÓ, ERDEI ISKOLA, 2019

Ötletterv

ÖTLETTERV, ERDEI ISKOLA, 2019

Csur esztetika

CSŰRESZTÉTIKAI TANULMÁNY, ERDEI ISKOLA

muszaki tanulmany

MŰSZAKI TANULMÁNY, CSŰRÖK, ERDEI ISKOLA

C5 kiv terv

C5 CSŰR ÉPÍTÉSZETI KIVITELEZÉSI TERVE, ERDEI ISKOLA

bottom of page