ERDEI ISKOLA, TERVEZÉS, KUTATÁS

Az Erdei Iskola tervezésével és kivitelezésével, az elméleti kutatás gyakorlatba ültetődik

A gyakorlati megvalósulására konkrét épületeken keresztül a Csibész Alapítvány részére tervezendő kászonjakabfalvi Erdei Iskola komplexum tervezési feladata ad lehetőséget. A közelmúltban az alapítvány tulajdonába került portákon a tulajdonos Erdei Iskolát szeretne működtetni. A terület nagysága kb. 2,5 hektár, és összesen 7 épülettel rendelkezik a több telekből álló összevont udvaron. A telkeken két csűr, két falusi ház és több kisebb melléképület áll jelenleg, ezenken kívül üvegház, kemence, több kút, illetve hagyományos kapuk és kerítések találhatók.

A helyszín az egyik legjobban megmaradt hagyományos faluképpel és utcaszerkezettel rendelkező Kászonjakabfalva keleti végében, gyönyörű táji környezetben fekszik. (Kászonjakabfalva, 225 sz, Erdély, Románia)

A Csibész Alapítvány célja a meglévő épületek felújításával, újrahasznosításával és egy új vendégház építésével egy Erdei Iskolaként működő táborhely kialakítása.

Az Erdei Iskola célja, feladata székely-magyar gyökereink ápolása és erősítése, magyar népnevelés, hagyományőrzés és oktatás, természet- és tájismeret elmélyítése főleg gyermekek, fiatalok részére.

Tervezőirodánkban, 2019-ben, készítettünk egy ötlettervet az Erdei iskola komplexumra, a meglévő épületek felújításával, átépítésével és új funkciók betervezésével. A meglévő épületek újrahasznosítva, felújítva vagy bővítve az Erdei Iskola szállás-, közösségi-, foglalkoztató-, és gazdasági épületeiként működnének, kiegészítve egy pár újonnan épült épülettel is. Az ötlettervhez készült egy látványtervi videó és egy tervdokumentáció amely az alábbiakban látható.

 

Később a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Ösztöndíjprogramja lehetővé tette, hogy behatóbban is foglalkozzak az Erdei Iskola területén található két csűrépülettel, vizsgáljam őket esztétikai és műszaki szempontokból, és a kutatási eredményeket itt publikáljam, lásd alább a C5. és C9. csűrök esztétikai és műszaki tanulmányait.

 

Tekintve az Erdei Iskolát működtető Csibész Alapítvány szűkös finanszírozási lehetőségeit, ugyancsak az ösztöndíjprogram segítségével vált lehetővé a patakon inneni C5-ös jelű csűr újrahasznosításának építészeti tervezése, az építészeti kivitelezési tervek elkészítése, lásd alább a C5. csűr építészeti kivitelezési terveinek dokumentációját.

Az oldal tartalma:

 

LÁTVÁNYTERVI VIDEÓ, ERDEI ISKOLA, 2019

 

ÖTLETTERV, ERDEI ISKOLA, 2019

 

CSŰRESZTÉTIKAI TANULMÁNY, ERDEI ISKOLA

 

MŰSZAKI TANULMÁNY, CSŰRÖK, ERDEI ISKOLA

 

C5 CSŰR ÉPÍTÉSZETI KIVITELEZÉSI TERVE, ERDEI ISKOLA