top of page

SZENT CSALÁD TEMPLOM, MAROSVÁSÁRHELY

terv és fényképgyűjtemény

A három egységet: templomot, udvart és közösségi házat szervesen és szimbolikusan egy egységgé formálja egy nagy közös ellipszis-ív. Ebben az ellipszis ívben a megújult életet és a világmindenséget is jelképező tojás-forma van jelen, melynek fala három oldalról zárja az épületegyüttest erődtemplomainkhoz hasonlóan. A belső udvar tere nyitott a bekötő út felé, innen nézve a templom és közösségi ház tömegei egy lazább utcaképbe formálódnak. Az északi oldalról nézve az együttes alacsonyabb tömegeivel és oromfalas játékaival egy kertvárosi családi házas utcaképet idéz. Ezen házszerű oromzati játék szerves része a templom keleti oldalán a harangláb, jelképezve családjaink meghívatottságát a szentségre. A liturgikus tér a centrális és a tengelyes irányultságú tértípusok ötvözése. A templomtér szakralitás élményét hivatott növelni az oltártér mögötti diadalív természetes megvilágítása és az "Égre" való nyitottságot szimbolizáló tetőablak építmény.

bottom of page