top of page

RAVATALOZÓ, GYERGYÓDITRÓ

terv és fényképgyűjtemény

A ravatalozó tere átmeneti tér, a földi és az örök élet "kapuja". Ez a szimbolika jelenik meg a kör alaprajzú ravatalozó tetőzetének kettős kialakításában. A nyugati oldalon a teret kupola zárja le, a keleti oldalon viszont nyitott a tér a magasabb nyeregtető szerkezete alatt. A nyeregtetős teret, a keleti oldalról, a harangtoronyba ékelt kereszt-fényablak világítja be. Ezen ablaktérnek az alakzatát mintha a kereszten átáramló fény-nyalábok csiszolták, formálták volna. Krisztus az út, igazság, élet, ő az örök élet kapuja. Így a kereszt-fényablak Krisztus szimbóluma, mert ő az átjáró tér a halál küszöbét átlépő léleknek, másrészt ő a remény és vigaszt hozó világosság a gyászolóknak. A ravatalozó tér körfalát a keleti oldalon egy külső köríves fal öleli, amely részben a kápolna külső fala és részben kerítésfal. Az utcák felé elhelyezett íves kerítésfal hang és vizuális védelmet biztosít, és a székely kerített vártemplomainkat idézi. Íves vonalvezetését követi a kápolna keleti homlokzata és haragtornya.

bottom of page