top of page

R. K. TEMPLOM, ANDRÁSSYTELEP

terv és fényképgyűjtemény

A templom célja, hogy ötvözze a múltat, jelent és jövőt. A templom bazilikális keresztmetszetével, várfalszerű külső zömök falaival, keletre tájolásával, a toronysisak sziluettjével, az ablakok szinte rendszertelen lőrésszerű elhelyezésével, visszafogott tömbszerű szobrászi formálásával szeretné korszerűen őrizni a múltat, és ugyanakkor jövőt építeni a közösségnek. A belső templomtér, egységes ellipszis tér osztottsága ellenére is, a centrális és hosszanti térforma ötvözése. A tetőformálás utal a korai keresztény bazilikák két oldalhajóra és egy főhajóra való tagolására anélkül, hogy megbontaná a tér egységét. A főhajó terét kétoldali ablaksáv emeli a mellékhajók fölé. A főhajó két vége egyenes falakkal záródik. A szentély felőli diadalív kapu mögött feszület van a fentről megvilágított apszisban. Ez a fényben úszó keletre néző „kapu” és a korpusz, Jézus Krisztus megváltásával az örök életbe való meghívásunk szimbóluma. A belső tér kis méreteinek ellenére is tágas. Méltóságteljes vastag várszerű falaival elzár a külvilágtól, csendet teremt, amely kinyitja szívünket a Jóisten befogadására.

bottom of page