top of page

R. K. KÁPOLNA, BUCSIN TETŐ, GÖRGÉNYI HAVASOK

terv

A kápolna célja az elcsendesedésnek, elmélyülésnek, imának teret adni, az átutazók és a helyi közösség részére. A koncepciót négy jellegzetes építőanyag egymáshoz való kapcsolata, viszonya határozza meg. Az első három helyi hagyományos és természetes építőanyag: a terméskő, a fa, és a fehérre vakolt tégla, a negyedik pedig kortárs építőanyag: az üveg. A koncepció ezen építőanyagok egymással való kommunikációja, amely a méretek, arányok és formák szintjén az átfedések, összekapcsolódások, azonosulások és különbözőségek eszközeivel valósulna meg az építészet nyelvén.

bottom of page