top of page

KÖZÖSSÉGI HÁZ, CSÍKSZENTLÉLEK

terv

A Közösségi ház a régi iskolaépület helyére épül, s bár funkcióiban komplexebb, így kissé méretesebb épület lenne de részben megtartja annak jellegét. Erre ráerősít a délen hosszan futó tornác is, ami a keleti oldalon egy födött teraszba fut át.
Középület mivoltát a Bánátus utca felőli kúriás homlokzat jellege is erősíti. A közösségi ház legfőbb funkciója a földszinti közösségi multifunkcionális nagyterem, amelyet három egyenlő részre is lehet osztani az épp szükséges igényeknek megfelelően (például kiscsoportos foglalkozások). Erre épülnek rá a kiegészítő funkciók, mint a terem előtere, a melegítő konyha, raktárak, wc-k. Az alagsorba kerülnek a mosdók, a gyermek felvigyázó, kazánház, raktárak és a dühöngőnek elnevezett ugyancsak többfunkciós helyiség. Az épület jelenleg építés alatt van.

bottom of page