top of page

A CSŰRÖK FALUKÉPI SZEREPE

A csűrök és gazdasági épületek faluképi és utcaképi szerepének a bemutatása

A házaknál nagyobb tömegű csűrök meghatározó szerepet töltenek be a faluképek szempontjából.

Az utca vonalával párhuzamos csűrsor székelyföldi jellegzetesség. Ez több szomszédos, egymás vonalában épített csűrt jelent.

A viszonylag keskeny és szabályos telekformából, illetve a keresztcsűrös udvarelrendezésből adódóan alakultak ki a melléképületek jellegzetes láncolatai. Gyakran előfordul amikor például egy testvérpár közös ikrescsűrt épít, ez tulajdonképpen két csűr hosszanti egybeépítését jelenti. Így egy hosszú, két csűrkapus, csűrépület adódik. Néhány esetben, gyakran a terepadottságok miatt, a csűr kikerül az utcafrontra, így jelentős utca-képi szerepet kap. Alább bemutatok pár példát ilyen csűrsorokra, ikres-csűrökre, utcafrontra épült csűrökre.

bottom of page